SAMEIET ROSENBORGGATA 8-10

Boliger          Bygningstype          Byggeår
69                     Blokk                      1895

DETTE ER KUN EN WP TESTSIDE

TEMAER

Innbrudd og tyveri fra kjeller

Styret har fått melding om innbrudd og tyveri fra kjelleren, antagelig forøvet 26.7.20 ca. kl. 0500 – 0600.

Dersom noen har hatt innbrudd/tyveri bes dette opplyst til styret. Gjenstander borttatt fra bodene må meldes den enkeltes forsikringsselskap dersom man skal ha erstatning. Skader på fellesområdet – dvs. dører og netting – melder styret til sitt forsikringsselskap.

Skrotdagen er avsluttet

Igjen ble det en vellykket skrotdag som viser at behovet for å rydde opp er nødvendig. Selv om vi  arrangerer dette to ganger i året overrasker det mange av oss at det er såpass store mengder med overflødige ting i boder og leiligheter.

Vi har hatt diskusjoner om vi skal fortsette med å legge «skrotet» på gressbeltet eller leie container. Imidlertid har vi kommet til at å legge det ut slik at folk kan plukke de de ønsker er riktig, da vi ser at mange – både interne og eksterne – henter saker de kan ha glede av.

Dessverre er det noen få hver gang som ikke kan forholde seg til forutsetningene. Igjen ble det satt ut malingsspann og beholdere med brennbart materiale. Dett må da vi i styret ta vare på og få sendt til destruksjon.

NYHETER

Info om gulvvarme!

Styrene mottar fra tid til annen klager på manglende gulvarme eller varmtvann. Vi har i flere år hatt serviceavtale med Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

Dersom enkelte mener det er feil i varmesystemet skal de melde dette til garasjesameiet, som da vil vurdere om det skal tilkalles rørlegger eller elektriker. Når eventuelt feil blir påvist vil styret sørge for reparasjon. Kostnader for skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier, mens teknisk feil ellers dekkes av sameiet. Oppdages det at eier/beboer selv har foretatt omstillinger mm. i anlegget, kan reparasjonskostnader kreves betalt av den enkelte.

Feilmelding sendes pr. mail til: garasjestyret@r810.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

Feilmelding sendes pr. mail til: garasjestyret@r810.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

OPPSLAG

Sameiets leverandører

Anbefalte leverandører

Her følger en liste over leverandører vi i styret har god erfaring med fra tidligere.

Rørlegger

Smestad & Vangsøy Rørservice AS

http://smestadvangsoy.no/

E-post: post@smestadvangsoy.no

Tlf: 22 68 72 02

Ventilasjon

Haaland Klima AS

https://www.haaland-klima.no/

E-post: firmapost@haaland-klima.no

Tlf: 23 12 54 00

Rent Inneklima AS

https://rentinneklima.no

E-post: post@rentinneklima.no

Tlf: 479 80 300

Elektriker

H-I Elektro AS

http://h-i.no/

E-post: post@h-i.no

Tlf: 22 67 89 00

Skadedyr

Pelias AS

https://pelias.no/

E-post: post@pelias.no

Tlf: 33 33 00 00

Fakturaadresse

Leverandører bør sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat) til boligselskapets organisasjonsnummer.

Styrets leder

Linn-Anita Klavestad (Styreleder)

Epost: linn@r810.no

Mobil: 476 20 162

Styremedlem

Eivind Berg

Epost: eivind@r810.no

Mobil: 90032570

Styremedlem

Pål Magnus Stensholt

Epost: pålm@r810.no

Mobil: 930 30 495

Dugnad

Kommende dugnadsdatoer:

01.05.2021 kl.17:00-19:00

01.10.2021 kl.17:00-19:00

Regler og vedtekter