De som ønsker å montere Dekkstativ produktet selv, kan laste ned monteringsanvisningen og følge denne punktvis